Повик за набавка на услуги за дизајн, подготовка и печатење на промотивен материјал

Дата на објава: 25.07.2017

Краен рок на повикот: 23.08.2017

Центарот за управување со промени од Скопје, во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“, финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата ,,Структура за поддршка на граѓанското општество и Медиуми 2015“, објавува повик за набавка на услуги за дизајн, подготовка и печатење на промотивен материјал за потребите на проектот.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk