Набавка на услуги за хотелско сместување и одржување на семинари

Дата на објава: 09.06.2017

Краен рок на повикот: 19.06.2017

Центарот за управување со промени, во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“, има потреба од набавка на услуги за хотелско сместување и одржување на семинари

Повик за доделување грантови во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“

Дата на објава: 05.05.2017

Краен рок на повикот: 29.05.2017

Центарот за управување со промени (ЦУП) од Скопје, во соработка со Асоцијација за Менаџмент Консалтинг 2000 (МКА-2000) и Центарот за истражувачко новинарство СКУП-Македонија (СКУП-Македонија) објавува повик за доделување грантови во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“ финансиран од Европската Унија, преку ИПА програмата ,,Структура за поддршка на граѓанското општество и Медиуми 2015“.

Повик за ангажирање на експерти за усогласување на СИГМА принципите на јавна администрација и менторирање на граѓански организации

Дата на објава: 18.04.2017

Краен рок на повикот: 02.05.2017

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Следење на принципите на јавна администрација во зачувување на вредностите на добро управување“, има потреба од ангажирање на 2 експерти за усогласување на СИГМА принципите на јавна администрација и менторирање на граѓански организации.

Повик за експерти во областа на медиумите

Дата на објава: 13.04.2017

Краен рок на повикот: 24.04.2017

Покана за доставување понуди за набавка на услуги

- еден експерт за анализа на перцепцијата за медиумите од страна на граѓаните и нивната доверба во македонските медиуми

- еден експерт за улогата на етичкото и професионално новинарство

Повик за услуги за одржување на завршна конференција

Дата на објава: 12.04.2017

Краен рок на повикот: 21.04.2017

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Граѓанинот на прво место“ има потреба од услуги за одржување на завршна конференција за проектот.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk