Нашиот тим


Неда Малеска Сачмароска

Извршен директор

Весна Бочварска Цветковска

Проектен менаџер

Искра Белчева - Ристовска

Проектен менаџер

Мартин Тодевски

Проектен менаџер

Весна Глигорова

Финансиски менаџер

Ивана Ќуркчиева

Проектен асистент

Ана Нешовска

Проектен асистент

Владица Малеска

Проектен асистентул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk