Покана за доставување понуди (Е-влада и истражување) | ЦУП
Сподели

Покана за доставување понуди (Е-влада и истражување)

schedule Дата: 21.01.2016 година

За потребите на проектот „Граѓаните на прво место“ (финансиран од Сектор за централно финансирање и склучување на договори на Министерството за финансии на Република Македонија, во рамките на Националната програма за помош при транзиција и институционална надградба 2011), а врз основа на Договорот за грант, Центарот за управување со промени - ЦУП испраќа: Покана за доставување на понуди за ангажирање на:

1. Екперт за истражување

2. Е-Влада експерт

 

Краен рок на доставување на понудите е до 01.02.2016 година до 16:00 часот

Сите дополнителни појаснувања може да се добијат написмено, на е-маил адреса 
на ЦУП, info@cup.org.mk, најдоцна до 28.01.2016 година.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Доставувањето на понудите се врши по пошта на следната адреса: 
ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ (ЦУП)
Бул. Партизански Одреди б.б., 
П.Фах 57
1020 Скопје
Во просториите на Институтот за социолошко - политичко правни истражувања (ИСППИ).


file_copy Документација за повикот


ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk