Оглас за ангажирање на Проектен менаџер за економски развој на МСП

schedule Дата: 07.02.2018 година

ОГЛАС за ангажирање на

Проектен менаџер за економски развој на МСП

Основни информации:

Центарот за управување со промени (ЦУП) има потреба од ангажирање на еден проектен менаџер во областа на економскиот развој и обезбедувањето на техничка поддршка за мали и средни претпријатијаМСП.

  1. За позиција Проектен менаџер - експерт за економски развој на МСП

Траење на проектот: 12 месеци (март 2018 – март 2019) со можност за продолжување на дополнителни 12 месеци или повеќе во зависност од достапните програми и финансии, со полно работно време.

Задолженија, одговорности и очекувања:

Улогата на менаџерот е да го води проектот финансиран од ЕУ преку Секторот за централно финансирање и склучување договори, во насока на намалување на јазот помеѓу меѓународните компании и домашните МСП во Македонија и да дизајнира и имплементира програми за економска соработка и развој. Основни задолженија и одговорности на проект менаџерот во насока на имплементација на проектот се:

Квалификации и работно искуство

Доколку сте заинтересирани ве молиме вашето CV во европски формат на англиски или македонски јазик заедно со Уверението за завршено образование, да ги доставите во електронска верзија најдоцна до 20.02.2018 година на е-маил адреса vesna.gligorova@cup.org.mk со назнака за која позиција аплицирате.

Напомена: Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.


business ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

call Тел: +389 2 6092 216
message Факс: +389 2 6092 216
email e-mail: info@cup.org.mk