Повик 04/2018 Набавка на консултантска куќа за експерти

schedule Дата: 17.09.2018 година

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Развој на микро-претпријатија на жени во преку-граничната област”, кој се реализира во рамките на „Програмата за прекугранична соработка на поранешната југословенска Република Македонија – Албанија за 2014 и 2015”, има потреба од ангажирање на консултантска куќа која ќе обезбеди ангажирање на советници за обука и воспоставување на бизнис планови и изработка на инвестициски планови за развој на микро-претпријатијата во сопственост на жени.

ЦУП го задржува правото на утврдување на временската рамка за испораката на нарачаните услуги од страна на добавувачот.

    Ве охрабруваме да ни доставите Ваша понуда за        горенаведената покана. 


file_copy Документација за повикот


ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk