Повик за набавка на услуги за одржување на завршна конференција

schedule Дата: 21.11.2018 година

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Следење на принципите на јавна администрација во зачувување на вредностите на добро управување“ има потреба од услуги за одржување на завршна конференција за проектот.

Услугите треба да вклучуваат:

Завршната конференција на проектот се планира да се одржи на 17.12.2018 година (понеделник).

Повеќе информации може да се најдат во приложената документација - повик.

 


file_copy Документација за повикот


ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk