Шеста регионална јавна дебата на тема Управување со човечките ресурси во единиците на локалната самоуправа на Македонија | ЦУП
Сподели

Шеста регионална јавна дебата на тема Управување со човечките ресурси во единиците на локалната самоуправа на Македонија

Дата: 09.11.2018

Во тек е шестата регионална јавна дебата на тема Управување со човечките ресурси во единиците на локалната самоуправа на Македонија.
Центарот за одржлив развој на заедницата Дебар и Центарот на заедницата на општина Струга ќе ги презентираат резултатите од следењето на општините од југозападниот регион. 
Проектот е поддржан од Европската Унија и има за цел да го помогне процесот на реформи на јавната администрација, со воведување на СИГМА стандардите во работењето како репер за добро работење на администрацијата на централно и на локално ниво.

Центарот за управување со промени, МКА 2000 и СКУП Македонија го имплементираат проектот насловен како ,,Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредностите за добро управување.”

Центар на заедницата на општина Струга
Центар за одржлив развој на заедницата Дебар

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk