Состанок на претставници на проекти финансирани на Програмата за прекугранична соработка со Албанија

Дата: 09.10.2018

Состанок на претставници на проекти финансирани на Програмата за прекугранична соработка со Албанија. Споделени информации за досегашните активности и утврден план за соработка, подобро поврзување и заеднички импакт.

Центар за управување со промени, Метаморфозис во просториите кај домаќинот ЦЕЕД Хаб Скопје.

1. Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област
Имплементиран од Центар за управување со промени

2. Проект за зајакнување на иновативен туризам (СТЕП) 
Имплементиран од Фондација Метаморфозис

3. Социјални претпријатија – мост помеѓу социјалниот сектор и традиционалните бизниси (SE-Bridge)
Имплементиран од Центар за развој на претприемачи и менаџери, CEED Македонија.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk