Бизнис планирање за почетни бизниси во полн ек! Визионирање нанапред и разработка на идеи за назив на компанијата, како и утврдување главни проблеми кои треба да се разрешат во фазата на започнување!

Дата: 23.11.2018

business ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

call Тел: +389 2 6092 216
message Факс: +389 2 6092 216
email e-mail: info@cup.org.mk