Обука за развивање на промотивен комуникациски план, финансиски план и развој на реален бизнис план | ЦУП
Сподели

Обука за развивање на промотивен комуникациски план, финансиски план и развој на реален бизнис план

Дата: 20.02.2019

На денешната петта средба со жени кои започнуваат свои бизниси се запознаваме со техниките за развивање на промотивен комуникациски план, финансиски план и развој на реален бизнис план.
 

 Në takimin e sotshëm, i pesti me rradhë, me gra të cilat fillojnë bizneset e tyre, njoftohemi me teknikat për zhvillimin e planit komunikues promovues, planin financiar dhe zhvillimi i biznes planit real.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk