Шеста работилница наменета за жени од Полошкиот регион кои развиваат свои бизниси | ЦУП
Сподели

Шеста работилница наменета за жени од Полошкиот регион кои развиваат свои бизниси

Дата: 20.02.2019

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk