Сфери на влијание и сфери на интерес во процесот на креирање на јавните политики

Дата: 07.03.2019

Сфери на влијание и сфери на интерес во процесот на креирање на јавните политики. Како да ги следиме реакциите на граѓаните во испорака на резултати?.

Дискусија на денешната обука во рамки на проектот „Носење промени – добро управување и ефективност на јавната администрација“ финансиран од Владата на Обединетото Кралство преку Британската амбасада во Скопје.
Имплементатори:
Центар за управување со промени и 
Министерство за информатичко општество и администрација

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk