Работна посета на Belgian Federal Public Service Policy and Support (BOSA) и Агенцијата за регрутација (SELOR)

Дата: 28.02.2019

ЦУП во работна посета на Belgian Federal Public Service Policy and Support (BOSA) и Агенцијата за регрутација (SELOR) одоговрна за спроведување на постапките за селекција, вработување, унарпедување, разерашување и следење на перформансите на високата раководна служба во белгиската администрација. Оваа работна посета треба да придонесе кон подобро поставување на правната рамка за висока раководна служба.

Посетата се одвива во рамките на проектот Носење промени: добро управување и ефективност во јавната администрација, поддржан од Британската амбасада во Скопје, имплементиран од Центарот за управување со промени (ЦУП) во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација.

Галерија на новоста

Работна посета на Belgian Federal Public Service Policy and Support (BOSA) и Агенцијата за регрутација (SELOR)

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk