Развивање на вештините за подготовка на промотивен и финансиски план

Дата: 20.03.2019

Пред нас е работен викенд. На денешната петта средба со жени претприемачки од Полошкиот регион работиме на развивање на вештините за подготовка на промотивен и финансиски план… а во исто време ѝ помагаме и на нашата колешка Селвије во организирањето на големото отворање на нејзиниот нов бутик во Тетово.

Para nesh është fundjavë pune. Në takimin e sotshëm, i pesti me rradhë me gra sipërmarrëse nga Rajoni i Pollogut punojmë në zhvillimin e aftësive për përgatitjen e planit promovues dhe financiar... në të njejtën kohë i ndihmojmë Selvijes tonë në organizimin e hapjes së madhe në butikun e saj të ri në Tetovë

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk