Петта и шеста бизнис средба со жени претприемачки од Полошкиот регион

Дата: 01.04.2019

На 30 и 31 март 2019 год. ги реализиравме петтата и шестата бизнис средба со жени претприемачки од Полошкиот регион. Овие едукативни средби се во рамки на проектот за развивање на микро-претпријатија на жени во прегуграничниот регион, кој е финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија во Скопје.

Петтата средба беше посветена на развивање на вештините за подготовка на промотивен и финансиски план. Додека на шестата средба беше дискутирано на теми поврзани со карактеристиките на професионалниот продавач, како да се привлече и задржи вниманието на потенцијалниот купува, како и за останатите напредни вештини на продажбата.

Галерија на новоста

Петта бизнис средба со жени претприемачки од Полошкиот регион

Шеста бизнис средба со жени претприемачки од Полошкиот регион

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk