Работилница за разгледување на Законот за висока раководна служба и соодветните подзаконски акти

Дата: 15.05.2019

Заокружена е работилницата за разгледување на Законот за висока раководна служба и соодветните подзаконски акти во организација Министерство за информатичко општество и администрација и Центарот за управување со промени, финансиски поддржани од Британската амбасада во Скопје.

Унапредување на Законот за висока раководна служба и дискусија на тезите за подзаконските акти беше основна цел на работилницата која се одржа од 13-15 мај 2019. На работилницата учествуваа админстративни службеници со познавање и искуство во областа на законодавството, експерти за управување со човечки ресурси и високи административни службеници. На работилницата учествуваа и експерти од СИГМА, кои ја помогнаа изработката на Законот за висока раководна служба.

Работилницата ја водеа Неда Малеска Сачмароска, извршна директорка на ЦУП и Гери Рефо, консултантка со долгогодишно искуство во управување со човечки ресурси во администрацијата на Велика Британија,rolex replica воедно, дел од тимот кој многупати вршел селекција на високи раководни службеници во Велика Британија.

Галерија на новоста

Работилница за разгледување на Законот за висока раководна служба и соодветните подзаконски акти

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk