Обука за видови на инспекции и контроли наменета за жени претприемачки од Елбасан, Албанија

Дата: 10.06.2019

Денеска (10.06.2019) сме во Елбасан, Албанија каде жените претприемачки, како и оние кои сакаат да започнат сопствен бизнис, ги обучуваме во однос на инспекциите и контролите, правните лекови и заштита при пречекорување на надлежностите од страна на инспекторите.

Предавачи на обуката се правните експерти Вања Михајлова од Македонија и Ервин Карамучо од Албанија.
_______________

Sot  (10.06.2019) jemi në Elbasan, Shqipëri ku gratë sipërmarrëse, si dhe ato që dëshirojnë të fillojnë biznesin e vet, i trajnojmë në lidhje me kontrollet, mjetet juridike dhe mbrojtjen gjatë shkeljeve të kompetencave nga inspektorët.

Ligjërues gjatë trajnimit janë ekspertët juridik Vanja Mihajllova nga Maqedonia dhe Ervin Karamuço nga Shqipëria.

Галерија на новоста

Обука за видови на инспекции и контроли наменета за жени претприемачки од Елбасан, Албанија

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk