Доделни сертификати на жени претприемачки за учество на обуки за бизнис планирање

Дата: 01.06.2019

Успешно завршен прв циклус на обуки за бизнис планирање и доделени сертификати во рамки на проектот за развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничната област. Честитики и желби за успех до жените учеснички! Соработката продолжува и понатака...
_____________

Mbaroi me sukses cikli i parë i trajnimeve për biznes planifikimin dhe ndarja e çertifikatave në kuadër të projektit për zhvillimin e mikro-ndërmarrjeve të grave në rajnonin ndërkufitar. Urime dhe suksese për gratë pjesëmarrëse! Bashkëpunimi vazhdon akoma...

Галерија на новоста

Доделни сертификати на жени претприемачки за учество на обуки за бизнис планирање

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk