Зајакнување на Собранието со поддршка на Швајцарија

Дата: 10.07.2019

Проектот во висина од 11 милиони швајцарски франци ќе се спроведува од јули 2018 година до 31 декември 2029 година, со поддршка на Швајцарија, а ќе го спроведува Националниот демократски институт (НДИ).
Собранието ќе добие поддршка во напорите за независност преку градење консензус, структурни реформи и градење на капацитетите за институционален развој, неговата законодавна и надзорна улога, неговата институционална транспарентност и отчет. 
Тимот за спроведување на Програмата за поддршка на Парламентот, предводен од Роберт Скот Хејслет го вклучува НДИ, Центарот за управување со промени и Институтот за демократија (Societas Civilis, Скопје), со институционално партнерство од Федералното собрание на Швајцарија, Европскиот парламент, естонскиот Ригикогу, германскиот Бундестаг и невладината организација со седиште во Летонија, ManaBalss.lv.

Галерија на новоста

Зајакнување на Собранието со поддршка на Швајцарија

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk