Центарот за управување со промени- добитник на институционален грант во новата фаза на Цивика Мобилитас

Дата: 09.07.2019

Промовирани  новите 15 институционални грантисти чиј буџет изнесува над 66 милиони денари. Овие организации меѓу кои и Центарот за управување со промени се активни на полињата на информации, комуникации и медиуми; човекови права; развој на граѓанското општество; владеење на правото; антикорупција; ЛГБТИ; добро владеење; животна средина; и деца, млади и студенти.Новата поддршката за граѓанските организации и другите актери на граѓанското општество преку програмата Цивика мобилитас на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) започна во јануари 2019 година и ќе трае до декември 2022 година. Буџетот на програмата изнесува околу шест милиони швајцарски франци.

Галерија на новоста

Центарот за управување со промени- добитник на институционален грант во новата фаза на Цивика Мобилитас

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk