Центар за управување со промени | Новости

Изгласан предлог законот за изменување и дополнување на Законот за Собранието на Република Северна Македонија

Дата: 17.01.2020

Преку повеќепартиски консензус, Собрание на Република Северна Македонија донесе важни измени на Законот за парламентот. Поголема парламентарна независност, мерки за зајакнување на
професионализацијата на парламентарните служби и поголема независност на парламентарниот персонал од јавната администрација. ЦУП заедно со NDI North Macedonia Institute for Democracy 'Societas Civilis' Skopje Embassy of Switzerland in North Macedonia преку Програмата за поддршка на парламентот поддржана од Швајцарија, продолжува со поддршка на оваа институционална реформа.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk