Обука за обучувачи за Парламентарниот Институт

Дата: 15.04.2016

Обуката беше наменета за вработените во Парламентарниот институт  Службата на Собранието на Република Македонија, кои даваат придонес кон едукативни и информативни содржини. Целта на обуката е да им обезбеди на учесниците теорија, вештини, методи и алатки за да можат да развијат ефективни програми за обука прилагодени на разни групи на учесници, темелена на принципите на партиципативно учење. Обуката ја испорача Неда Малеска Сачмароска. 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk