Одлука за доделување на грантови на граѓански организации | ЦУП
Сподели

Одлука за доделување на грантови на граѓански организации

Дата: 11.11.2016

Во рамки на проектот „Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор во рамките на слободата на медиумите за 2014 година, а имплементиран од Центарот за управување со промени во партнерство со Институтот за човекови права, на 15.06.2016 година беше објавен Повик за доделување грантови за граѓански организации, број  0901 – 39/1. Согласно барањата и критериумите содржани во општите услови на Повикот, од страна на посебно формирана Комисија за оценување се подготви ранг листа.

Центарот за управување со промени (ЦУП) ја објавува ранг листата на граѓански организации со кои склучи Договори за доделување грантови. 

 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk