Колку се заработува во јавниот сектор? | ЦУП
Сподели

Колку се заработува во јавниот сектор?

Дата: 05.04.2017

Во периодот 2005-2015 година се бележи општ пораст на платите во Република Македонија во сите сектори.

Порастот на платите не значи секогаш подобрување на животниот стандард и зголемување на куповната моќ.

Целата анализа на карактеристиките на јавниот сектор во РМ можете да ја прочитате на следниот линк: http://bit.ly/2nrQ9n5
Проект: Следење на административната правда.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk