Презентација за транспарентноста на веб страниците на општините и информациите кои граѓаните најмногу сакаат да ги добијат од општините

Дата: 09.05.2017

Денес, 09.05.2017, пред вработените во Општина Струмица, ЦУП одржа презентација за транспарентноста на веб страниците на општините и информациите кои граѓаните најмногу сакаат да ги добијат од општините.

Неколку препораки од ЦУП до општините:

• Изедначеното, предвидливо и редовно информирање на граѓаните со обезбедување на информации и податоци од интерес на граѓаните

• Да се обезбедат видливи и изедначени информации за услугите коишто ги обезбедуваат општините и да се овозможи електронско поднесување на барања

• Објавување во отворен формат на податоците кои што веќе ги создаваат општините согласно релевантната законска рамка, особено податоците кои што се важни за обезбедување на отчетност во работењето.

Повеќе може да прочитате тука 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk