Нашиот тим


Неда Малеска Сачмароска

Извршен директор

Наталија Шикова

Член на одбор

Весна Бочварска Цветковска

Проектен менаџер

Искра Белчева - Ристовска

Проектен менаџер

Јасна Пајковска

Проектен менаџер

Мартин Тодевски

Проектен менаџер

Весна Глигорова

Финансиски менаџер

Ивана Ќуркчиева

Проектен асистент

Кристина Илиевска

Административен асистентул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk