Нашиот тим


Неда Малеска Сачмароска

Извршен директор

Наталија Шикова

Член на одбор

Весна Бочварска Цветковска

Проектен менаџер

Искра Белчева - Ристовска

Проектен менаџер

Јасна Пајковска

Проектен менаџер

Мартин Тодевски

Проектен менаџер

Весна Глигорова

Финансиски менаџер

Ивана Ќуркчиева

Проектен асистент

Ирена Бојаџиева

Проектен асистент

Кристина Илиевска

Административен асистентbusiness ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

call Тел: +389 2 6092 216
message Факс: +389 2 6092 216
email e-mail: info@cup.org.mk