Андриана Илиевска | ЦУП
Сподели

Андриана Илиевска

Практикант

Андриана Илиевска е позитивна личност која секогаш е отворена за нови знаења и искуства. Андриана е студент во последната година на факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство на универззитетот  “Свети Кирил и Методиј” во Скопје. На факултетот за информатички науки се има стекнато со искуства за веб дизајн: HTML, CSS, Bootstrap,  со технички искуства како што се: front-end технологии: JavaScript, React, jQuery и  Angular и back-end технологии: Java, Spring, C# и Python. Покрај техничките знаења Андриана се има стекнато со знаења од различни области на курсевите на факултетот како што се: Бизнис, Менаџмент,Менаџмент на информациски системи, е-Влада и концепти на информатичко општество.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk