Извештај од следење на управувачките структури на институциите од јавниот сектор | ЦУП
Сподели

Извештај од следење на управувачките структури на институциите од јавниот сектор

година: 2023

Центарот за управување со промени (ЦУП) во наредниот период ќе го објави новиот извештај од следење на управувачките структури во институциите од јавниот сектор. Извештајот ги опфаќа директорите, управните одбори и надзорните одбори на 253 институции опфатени со истражувањето.

 

Следете не’ за повеќе информации.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk