Оглас за ангажирање на Проектен менаџер за економски развој на МСП

Дата на објава: 07.02.2018

Краен рок на повикот: 20.02.2018

Центарот за управување со промени (ЦУП) има потреба од ангажирање на еден проектен менаџер во областа на економскиот развој и обезбедувањето на техничка поддршка за мали и средни претпријатијаМСП.

  1. За позиција Проектен менаџер - експерт за економски развој на МСП

Траење на проектот: 12 месеци (март 2018 – март 2019) со можност за продолжување на дополнителни 12 месеци или повеќе во зависност од достапните програми и финансии, со полно работно време.

Оглас за ангажирање на Проектен асистент

Дата на објава: 07.02.2018

Краен рок на повикот: 20.02.2018

ОГЛАС за ангажирање на Проектен асистент

Основни информации:

Центарот за управување со промени (ЦУП) има потреба од ангажирање на еден проектен асистент со познавање на процесот на процесот на функционирање на јавната администрација и реформите на јавната администрација како приоритетен процес поврзан со интеграцијата во ЕУ.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk