Повик за набавка на услуги за дизајн, подготовка и печатење на промотивен материјал | ЦУП
Сподели

Повик за набавка на услуги за дизајн, подготовка и печатење на промотивен материјал

schedule Дата: 25.07.2017 година

Центарот за управување со промени од Скопје, во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“, финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата ,,Структура за поддршка на граѓанското општество и Медиуми 2015“, објавува повик за набавка на услуги за дизајн, подготовка и печатење на промотивен материјал за потребите на проектот.

Понудите се доставуваат во писмена форма во просториите на Центарот за управување со промени, ул. Рајко Жинзифов бр.44/1, Скопје. Крајниот рок за поднесување на понудите е 23.08.2017 година, 16 часот.

Повеќе информации може да најдете во прикачените документи, односно целиот повик и тендерската документација.


file_copy Документација за повикот


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk