Повторен повик за избор на шест производи за маркетинг кампања | ЦУП
Сподели

Повторен повик за избор на шест производи за маркетинг кампања

schedule Дата: 24.06.2020 година

Продолжен повикот за избор на 6 производи на жени претприемнички во рамки на проектот  „Развој на микро-претрпијатија на жени во прекуграничната област“!

На повикот може да се пријават жени со регистриран бизнис од Полошкиот и Охридско-Струшкиот регион.

Рокот за поднесување на апликацијата е до 01.07.2020год.

Целта на овој повик е поддршката на женското претприемништво преку маркетинг промоција на нивните производи. 

Во рамки на проектот ќе се овозможи маркетинг на шест производи кои имаат најголем потенцијал за извоз и промоција на меѓународни пазари. Изборот на производите ќе се врши според однапред утврдени критериуми. За избраните производи ќе се спроведе целосна маркетинг кампања, започнувајќи со: - подготовка на дизајн за промотивен материјал, - изработка на рекламно видео и – локална и регионална промоција на производите на социјалните медиуми. 

 


file_copy Документација за повикот


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk