Покана за доставување понуди (истражувач) | ЦУП
Сподели

Покана за доставување понуди (истражувач)

schedule Дата: 09.02.2016 година

За потребите на проектот „Поголема партиципација – подобри политики и регулативи“, во рамките на програмата Цивика Моблитас, а врз основа на Договорот за грант меѓу Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Центарот за управување со промени (ЦУП), проектниот тим на ЦУП испраќа Покана за ангажирање на истражувач за изработка на документ за политики.

Краен рок на доставување на понудите е до 15.02.2016 до 16:00 часот на следниве е-маил адреси:
natalija.shikova@cup.org.mk и/или на info@cup.org.mk

Сите дополнителни појаснувања може да се добијат написмено, на е-маил адреса на Наталија Шикова,natalija.shikova@cup.org.mk програмски координатор, Центар за управување со промени. 
 


file_copy Документација за повикот


ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk