Повик 01/2019 за странски инвеститори

schedule Дата: 26.02.2019 година

Сублимат на менторска програма

Целта на менторската програма е  зголемување на капацитетот и информациите за стандардизација и лиценцирање, зголемување на иновациите и капацитетот за истражување и развој и поттикнување на имплементацијата на нови технологии кај малите и средни претпријатија (МСП).

Временска рамка: 6 месеци.

Во насока на јакнење на овие капацитети, менторската програма може да биде насочена кон:

Фази на имплементација на менторската програма

Темплејтот е дел од пакетот материјали за поддршка

Менторската програма може да се реализира согласно договорената динамика и активности помеѓу менторот и менторираниот. Може да вклучува некоја или комбинација од следните форми:

Изразување на интерес на e-mail: jasna.pajkovska@cup.org.mk и info@cup.org.mk

Краен рок за пријавување 05 март 2019 година.


ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk