Димитар Врглевски | ЦУП
Сподели

Димитар Врглевски

Проектен асистент

Димитар има дипломирано на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридси“ во Битола, на насоката правни студии. Во текот на студиите повеќе пати бил на практикантска работа во Основен суд- Прилеп и ЦСР- Прилеп и бил активно вклучен во студентските претставнички тела на Факултетско и Универзитетско ниво. Во граѓанскиот сектор е активен долго време, каде прво се вклучува како волонтер а потоа и активно се вклучува во водење на младински проекти со меѓународни размени како дел од AIESEC Македонија а потоа и како проектен асистент и тим лидер  на проекти и кампањи во областите млади, култура и сродни теми во неколку граѓански организации во Прилеп и Битола. Во ЦУП е задолжен за комуникациските активности, ја одржува веб страницата и социјалните мрежи на организацијата, асистира во истражувачките активности на тековните проектиод областа на јавната администрација и во дел од административните работи.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk