Димитар Врглевски | ЦУП
Сподели

Димитар Врглевски

Проектен асистент

Димитар е дипломиран правник при Универзитетот „Св. Климент Охридси“ во Битола и во текот на студиите бил практикант во Основен суд- Прилеп и Центарот за социјална работа- Прилеп, а бил активно вклучен и во студентските претставнички тела на Факултетско и Универзитетско ниво (член на Универзитетски Сенат). Во граѓанскиот сектор прво се вклучува како волонтер а потоа води младински проекти кои се базираат на меѓународни размени на студенти како дел од AIESEC Македонија, како проектен асистент и тим лидер  на проекти и кампањи на неколку граѓански организации во Прилеп и Битола.
Во ЦУП, вклучен е на истражувачките активности од областа на јавната администрација и доброто управување, обработка на податоци и нивна визуелизација, задолжен е за комуникациските активности на организацијата (оддржување на веб страницата и социјалните мрежи на организацијата, изработка и спроведување на промотивни материјали и кампањи), како и за дел од административните работи на организацијата.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk