Димитар Врглевски | ЦУП
Сподели

Димитар Врглевски

Проектен асистент

Димитар има дипломирано на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридси“ во Битола, на насоката правни студии. Во текот на студиите повеќе пати исполнил практина работа во Основен суд- Прилеп и ЦСР- Прилеп и бил активно вклучен во студентските претставнички тела на Факултетско и Универзитетско ниво. Во граѓанскиот сектор е активен долго време, каде прво се вклучува како волонтер а потоа и активно се вклучува во водење на проекти со меѓународни размени како дел од АИЕСЕК а потоа и како проектен асистент и тим лидер  на проекти и кампањи поврзани со младите и сродни теми  во неколку граѓански организации во Прилеп и Битола. Во ЦУП ја одржува веб страната и социјалните мрежи на организацијата, асистира на дел од административните работи и на активностите на тековните проекти. 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk