Center for Change Management | Projects

Project for development of micro-enterprises owned by women in the cross-border region

This project is completely focused on the potential and existing women entrepreneurs and will provide the necessary support for them to strengthen their business skills as well as additional technical help and support for the women so that they can develop and expand micro and small businesses in the cross-border region between Polog in Macedonia and Elbasan in Albania.

The necessary plans will be made for building up of the capacities of the women entrepreneurs in three areas:

1. Building up of skills and capabilities of the potential entrepreneurs for starting their own business/

2. Improvement of the production and profit for the existing micro-    enterprises and organizing of the support for building up of the capacities of the companies connected with the production of new products, improvement of the sales and trade, networking and B2B meetings.

3. Revising of the policies for development of the micro-enterprises and support of the women entrepreneurship

Period 01.04.2018 - 30.09.2020

Donor: Delegation of the European Union

Project beneficiary: Potential and existing women-entrepreneurs in the regions of Polog and Elbasan.

Main goal:

The project will increase the competitiveness of the women and will strengthen the women entrepreneurship in the regions of Polog and Elbaan and will also provide sustainable solutions for development of micro and small businesses of women in the cross-border region.

Under this main goal there are 4 specific goals:

Goal 1: To increase the personal entrepreneurship skills and business competencies of the women included in the formal and non-formal businesses.

Goal 2: To provide services for legal support in the business department

Goal 3: To improve the production, the access to market possibilities and opportunities for development of the businesses and to increase the cross-border cooperation.

Goal 4: To improve/revise the government measures and policies for local and national support for women entrepreneurship.

Expected results:

Based upon the suggested goals and activities envisaged by the project, 5 main results are expected;

Result 1: Improved skills and competencies in the business management, reducing of the risks in the work and strengthening of the entrepreneurship positions and business capabilities.

Result 2: Established counselling services for the women entrepreneurs in order to increase the economic activities and the business development

Result 3: Disseminated services for legal and economic support and provided information for the rights and commitments of the entrepreneurs, as well as individual counsels for different legal and economic issues.

Result 4: Increased economic activity in the production, trade and selling of local products because of an increased number of product, improvement of the design of products, packaging, cross-border cooperation and/or online shop and marketing.

Result 5: Prepared new policy papers and measures for joint activity of the local and national government to use the advantages of the women in business.

The project is financed by the European UnionProject gallery

Business planning training for women entrepreneurs

Third and fourth business meeting with women entrepreneurs from Polog region

Training for development of promotional communication plan, financial plan and development of real business plan

Fruitful discussion and development of plans for future investments are part of the second business meeting with women entrepreneurs from the Polog region

Technical consulting for business - market research and the logic of the profit

Business planning for start-ups in full capacity!

Second promotion of the Project for development of micro-enterprises owned by women in the cross-border region, in Gostivar

Fruitfull meetings with CCIS as Albanian partner on cross-border project and project implementers for business and investment planning

Civil society resource center - Gostivar Business sessions and interviews for establishing the needs for training and development

Business sessions andinterviews with women who want to establish business and women entrepreneurs who have already established their micro-enterprise

Одржан состанок на проектниот тим во Поградец, Албанија

In Tetovo, was promoted the project for development of micro-enterprises owned by women in the cross-border region

The project for development of micro-enterprises owned by women in the cross-border region, was promoted in Gostivar

Women business talks

Video

Business planning training for women entrepreneurs

Through practical exercises and interactive trainings over 40 women in the MK / AL cross-border region have mastered the techniques of developing business plans and upgraded their knowledge of starting their own business and promoting it. As a result of the trainings, betterr connectivity of women from the cross-border region was made possible and increased the possibility for their future cooperation.

Business planning training for women entrepreneurs

Through practical exercises and interactive trainings over 40 women in the MK / AL cross-border region have mastered the techniques of developing business plans and upgraded their knowledge of starting their own business and promoting it. As a result of the trainings, betterr connectivity of women from the cross-border region was made possible and increased the possibility for their future cooperation.

Krijojmë një të ardhme të përbashkët

Creating a Common Future

Një ngjarje të rëndësishme promovuese !

Organizojmë një ngjarje të rëndësishme promovuese për projektet e mbështetura në programin e bashkëpunimit ndërkufitar midis Republikës së Maqedonisësë Veriut dhe Republikës së Shqipërisë. Programi financohet nga Bashkimi Evropian në vlerë totale prej 3 milion euro. Veprimtaria synon promovimin dhe avancimin e turizmit në rajonin ndërkufitar. Ajo do të organizohet më 10 korrik 2019 në Ohër dhe do të zhvillohet në disa vende që ofrojnë përmbajtje më të larmishme. Hapja zyrtare dhe konferenca do të bëhen në Hotel Nova Riviera, duke filluar nga ora 10.30. Hapja e Qendrës së Shpëtimit në Kryqin e Kuq në orën 11.30. E gjithë ngjarja do të shoqërohet me ekspozita të projekteve - 9 projekte të mbështetura dhe më shumë se 30 organizata që marrin pjesë në program. Urdhëroni në Ohër më 10 korrik!

Голем промотивен настан

Организираме голем промотивен настан на проектите поддржани во рамки на програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија.

Деловна средба за вмрежување на жени претприемачки од Полог и Елбасан

На женското претприемништво од регионите на Полог од македонска страна и Елбасан од албанска страна, му е потребен дополнителен поттик. Токму затоа, Центарот за управување со промени - ЦУП во соработка со Центарот за компаративни и меѓународни студии од Тирана, Институтот за човекови права и Фондацијата „Егалите“ одлучија да реализираат едно поинакво одбележување на Меѓународниот ден на жената – 8ми март, односно да спроведат деловна средба за вмрежување на бизнис жени од регионите на Полог и Елбасан. Целта на средбата, која се одржa од 08 до 09 март 2019 во Охрид, беше преку претставување на компаниите од регионите на Полог и Елбасан и споделување на искуствата на бизнис жените од овие два региона да се разгледаат можностите за нивно деловно поврзување и соработка во секторите во кои работат. Проектот за развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничниот регион е финансиски поддржан од страна на Делегацијата на Европската Унија во Скопје.

Како од идеја до исплатлив бизнис?

Проектот за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област претставува одлична можност за оние кои имаат некаква идеја, но не знаат како да започнат одреден бизнис.

Заинтересираните жени од Полошкиот регион, кои сакаат да научат како своите идеи да ги преточат во исплатлив бизнис, може да се пријават за следниот циклус на обуки во Центар за управување со промени - ЦУП / Center for Change Management на телефонскиот број 02/ 609 22 16.
____________

Projekti për zhvillimin e mikro-ndërmarrjeve të grave në rajonin ndërkufitar paraqet mundësi të shkëlqyer për ata të cilat kanë ndonjë ide, por nuk dijnë se si të fillojnë një biznes të caktuar.

Gratë e interesuara nga rajoni i Pollogut, të cilat duan të mësojnë se si idetë ti shndërrojnë në një biznes të vlefshëm, mund të paraqiten për ciklin e rradhës së trajnimeve, te Qendra për menaxhimin me ndryshimet në numrin e telefonit: 02/ 609 22 16.

Во Тетово промовиран проектот за развој на микро-претпријатија на жени во прекугранична област

Проектот во целина се однесува на потенцијалните и постоечките жени претприемачи и ќе обезбеди неопходна поддршка за да ги зајакнат нивните деловни вештини и ќе обезбеди дополнителна техничка поддршка и помош на жените за да можат да ги развиваат и прошират микро и малите бизниси во прекуграничниот регион меѓу Полог на македонска и Елбасан на албанска страна.

Str. Rajko Zhinzifov no.44-1,
1000 Skopje, Macedonia

Tel: +389 2 6092 216
Fax: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk