Повик 08/2020 за за набавка на услуги за планирање и спроведување анкети за утврдување на јавно мислење | ЦУП
Сподели

Повик 08/2020 за за набавка на услуги за планирање и спроведување анкети за утврдување на јавно мислење

schedule Дата: 19.05.2020 година

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на програмата „Подобра испорака на јавните услуги за граѓаните со активна вклученост на Собранието” која е финансирана од Европската Унија, има потреба од набавка на услуги за планирање и спроведување анкети за утврдување на јавно мислење.  

Подетален опис на бараните услугите се наоѓа во техничката спецификација, која е дел од овој повик.    

Фази на спроведување (прелиминарна временска рамка)

Потребно е да се испорачаат услугите по барање на нарачателот, а во периодот од јуни до јули 2020 година.

ЦУП го задржува правото на утврдување на временската рамка за испораката на нарачаните услуги од страна на добавувачот.

Набавката е неделива.

Ве охрабруваме да ни доставите Ваша понуда за горенаведената покана. Понудата треба да ги содржи следните елементи:

 


file_copy Документација за повикот


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk