П О В И К за избор на шест производи за маркетинг кампања | ЦУП
Сподели

П О В И К за избор на шест производи за маркетинг кампања

schedule Дата: 09.06.2020 година

Целта на овој повик е промоција на производи на жените претприемачки од прекуграничниот регион Полог и Елбасан. Поддршката ќе овозможи маркетинг на шест производи кој имаат најголем потенцијал за извоз и промоција на меѓународни пазари. Изборот на производите ќе се врши спореди однапред утврдени критериуми. За избраните производи ќе се спроведе целосна маркетинг кампања, започнувајќи со: - подготовка на дизајн за производите, - изработка на рекламно видео и - промоција на производите на меѓународни и домашни пазари низ социјалните медиуми. Оваа поддршка се спроведува со цел да се поттикне поголем пристап на жените претприемачи од регионите Полог и Елбасан на локалните и регионалните пазари и промоција на нивните производи.


file_copy Документација за повикот


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk