Покана за доставување понуди за набавка на алатка за засилено влијание на граѓаните врз носителите на одлуки | ЦУП
Сподели

Покана за доставување понуди за набавка на алатка за засилено влијание на граѓаните врз носителите на одлуки

schedule Дата: 16.07.2020 година

Центарот за управување со промени, во рамките на програмата „Подобра испорака на јавните услуги за граѓаните со активна вклученост на Собранието” која е финансирана од Европската Унија и кофинансирана од програмата ЦИВИКА Мобилитас, има потреба од набавка на алатка за засилено влијание на граѓаните врз носителите на одлуки.  

Потребно е да се испорачаат услугите по барање на нарачателот, а во периодот од јули до август 2020 година.

Ве охрабруваме да ни доставите Ваша понуда. Понудата треба да ги содржи следните елементи:

Подетален опис на бараните услугите се наоѓа во поканата и проектната задача (ToR) кои се дел од овој повик.   


file_copy Документација за повикот


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk