Анализа на проблемите на задржувањето на ИПА структурите во Северна Македонија | ЦУП
Сподели

Анализа на проблемите на задржувањето на ИПА структурите во Северна Македонија

Период 15.03.2021 - 30.06.2021

Донатор: СИГМА- ОЕЦД

Краен корисник на проектот: Секретаријат за европски прашања

Главна цел:

Поддршка на СИГМА и Секретаријатот за европски прашања да се испитаат причините за евидентниот промет и препорака на можни мерки за задржување на административниот персонал кој работи на управување со ИПА фондовите во националните институции.

Очекувани резултати:

  • Анализа и идентификување на проблемите поврзани со задржувањето на ИПА структурите во РСМ
  • Препораки за мерки за задржување на ИПА структурите во институциитеул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk