Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичкото минато во современ Западен Балкан | ЦУП
Сподели

Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичкото минато во современ Западен Балкан

Проектот Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан е проект финансиран од Програмата Европа за граѓаните, Европско сеќавање.

Вклучува студенти, практичари и академици од Албанија, Македонија, Франција и Италија и има за цел да го поттикне националниот и транснационалниот младински активистички дијалог за одразот на минатите комунистички режими во современиот Западен Балкан (ЗБ).

Активностите на проектот предвидуваат различни тематски 4 работилници во 4 различни земји кои се занимаваат со темите што го рефлектираат минатиот комунистички режим (како што се правила, норми, права, практики и обичаи); националните идентитети и колективната меморија во проширената Европа; политичката култура и социјалните промени во посткомунистичката транзиција, завршувајќи со конференцијата што ќе се фокусира на посткомунизмот и демократијата во ЗБ.

Проектот е партнерство помеѓу Центарот за компаративни и меѓународни студии CCIS; Mesdheu Center (MC) Qendra SHKENCE DHE INOVACION PER ZHVILLIM (SCiDEV) (од Албанија); Центар за управување со промени (од Северна Македонија); Patrimoine sans Frontières (PSF) (Франција) и PERIPLI -Culture e Società Euromediterranee (Италија)

 

Период 01.02.2021 - 01.07.2022

Донатор: Програмата Европа за граѓаните

Краен корисник на проектот: Студенти, практиканти и академици од Албанија, Македонија, Франција и Италија

Главна цел:

Проектот има за цел да го поттикне националниот и транснационалниот младински активистички дијалог за одразот на минатите комунистички режими во современиот Западен Балкан (ЗБ).

Очекувани резултати:

  • Создавање простор за дијалог и размислување преку сеќавање на европските вредности
  • Подобро разбирање на младите за граѓанското учество во посткомунистичкиот Западен Балкан
  • Рефлексија на минатото што поттикнува дискусија за младите во современите земји на ЗБ

Проектот е финансиран преку програмата Европа за граѓанитеГалерија на проектот

Завршна конференција на проектот „Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан “

Работилница „Национални идентитети и колективна меморија во проширена Европа“

ВТОРА РАБОТИЛНИЦА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ ВО КОНСТРУКТИВЕН ДИЈАЛОГ: КОМУНИСТИЧКО МИНАТО ВО СОВРЕМЕН ЗАПАДЕН БАЛКАН, ВО СКОПЈЕ ДЕН 1

ВТОРА РАБОТИЛНИЦА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ ВО КОНСТРУКТИВЕН ДИЈАЛОГ: КОМУНИСТИЧКО МИНАТО ВО СОВРЕМЕН ЗАПАДЕН БАЛКАН, ВО СКОПЈЕ, ДЕН 2

Организирана првата работилница за вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во Современ западен Балкан во Тирана

Видео

ВКЛУЧУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ ВО КОНСТРУКТИВЕН ДИЈАЛОГ: КОМУНИСТИЧКОТО МИНАТО ВО СОВРЕМЕН ЗАПАДЕН БАЛКАН

Проектот Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан предлага продлабочување на работата во образованието и подигање на свеста кај помладата генерација, отворање дебата преку анализа на причините и последиците од диктаторските режими, оддавање почит на жртвите и пред се транспарентност во злосторствата извршени против човештвото од комунистички и други диктаторски режими.

ВКЛУЧУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ ВО КОНСТРУКТИВЕН ДИЈАЛОГ: КОМУНИСТИЧКОТО МИНАТО ВО СОВРЕМЕН ЗАПАДЕН БАЛКАН

Транзицијата од комунизам во посткомунизам во земји како Албанија и Северна Македонија е одредена и под силно влијание не само од колапсот на идеологиите и од промените на меѓународната политичка сцена по 1989 година, туку и од длабоките промени што влијаеја на обичаите , начин на живот и колективен менталитет во ЕУ. Неказнивоста на злосторствата на комунистичкиот режим продолжува да биде сериозна рана за овие општества дури и 30 години по падот на диктатурата, а сепак не воспостави суштинска поделба од комунистичкото минато. Во тој поглед, не може да има помирување и мир без историско сеќавање.

Втора Работилница за Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан, во Скопје Ден 2

Втора Работилница за Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан, во Скопје Ден 1

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk