Анализа на придобивките и трошоците од воведување на електронски услуги | ЦУП
Сподели

Анализа на придобивките и трошоците од воведување на електронски услуги

Автор:

година: 2016

Предмет на овој документ е ex-ante анализа на политика за воведување на електронски административни услуги кон граѓаните од страна на државните институции. Конкретно, документот опфаќа истражување на избрани услуги кои се обезбедуваат кон граѓаните само во физичка форма, заради анализирање на ефектот од нивна трансформација во електронска форма. Имено, се анализираат придобивките и трошоците на граѓаните и институциите во рамки на методологија на cost-benefit анализа, за да се утврди дали е исплатлива политиката на воведување на електронски услуги.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk