Првични резултати од спроведена анкета на јавното мислење на граѓаните во областа на дискриминацијата | ЦУП
Сподели

Првични резултати од спроведена анкета на јавното мислење на граѓаните во областа на дискриминацијата

година: 2023

Преземи Погледни

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk