ИЗВЕШТАЈ ВРЗ ОСНОВА НА СПРОВЕДЕНА АНКЕТА ГРАЃАНИТЕ ЗА НИВНОТО ИСКУСТВО И НИВНАТА ПЕРЦЕПЦИЈА ЗА СОСТОЈБИТЕ СО ДИСКРИМИНАЦИЈА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА | ЦУП
Сподели

ИЗВЕШТАЈ ВРЗ ОСНОВА НА СПРОВЕДЕНА АНКЕТА ГРАЃАНИТЕ ЗА НИВНОТО ИСКУСТВО И НИВНАТА ПЕРЦЕПЦИЈА ЗА СОСТОЈБИТЕ СО ДИСКРИМИНАЦИЈА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Автор:

година: 2024

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk