Краток документ за политики "Од марш за работнички права до дигитална економија" | ЦУП
Сподели

Краток документ за политики "Од марш за работнички права до дигитална економија"

Автор:

година: 2022

Преземи Погледни

Слични публикации

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk