УЧЕСТВО НА ИЗВРШНАТА ДИРЕКТОРКА НА ЦУП НА ВЕБИНАР НА ТЕМА „СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА: (НЕ)ПРЕДВИДЛИВИ ПРЕДИЗВИЦИ НА ПОЛИТИЧКАТА СЦЕНА“ | ЦУП
Сподели

УЧЕСТВО НА ИЗВРШНАТА ДИРЕКТОРКА НА ЦУП НА ВЕБИНАР НА ТЕМА „СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА: (НЕ)ПРЕДВИДЛИВИ ПРЕДИЗВИЦИ НА ПОЛИТИЧКАТА СЦЕНА“

Дата: 24.11.2021

Извршната директорска на ЦУП Неда Малеска Сачмароска беше говорник на вебинар на тема „севрена Македонија: (не)предвидливи промени на политичката сцена“.

На вебинарот се дискутираа ефектите кои локалните избори ги имаа врз целокупната политичка клима во РСМ, влијанието на бугарското прашање во надворешната политика на државата и состојбата со имплементацијата на реформите од значење за внатрешната политика.

Вебинарот беше организиран од страна на Институтот на Централна Европа од Полска.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk