УЧЕСТВО НА ИЗВРШНАТА ДИРЕКТОРКА НА ЦУП НА ВЕБИНАР НА ТЕМА „СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА: (НЕ)ПРЕДВИДЛИВИ ПРЕДИЗВИЦИ НА ПОЛИТИЧКАТА СЦЕНА“ | ЦУП
Сподели

УЧЕСТВО НА ИЗВРШНАТА ДИРЕКТОРКА НА ЦУП НА ВЕБИНАР НА ТЕМА „СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА: (НЕ)ПРЕДВИДЛИВИ ПРЕДИЗВИЦИ НА ПОЛИТИЧКАТА СЦЕНА“

Дата: 24.11.2021

Извршната директорска на ЦУП Неда Малеска Сачмароска беше говорник на вебинар на тема „севрена Македонија: (не)предвидливи промени на политичката сцена“.

На вебинарот се дискутираа ефектите кои локалните избори ги имаа врз целокупната политичка клима во РСМ, влијанието на бугарското прашање во надворешната политика на државата и состојбата со имплементацијата на реформите од значење за внатрешната политика.

Вебинарот беше организиран од страна на Институтот на Централна Европа од Полска.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk