ВТОРА РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА | ЦУП
Сподели

ВТОРА РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Дата: 07.10.2021

Во текот на вчерашниот ден, во рамки на Проектот - „Борба против дискриминација преку поддршка на работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација“, финансирана од Владата на Велика Британија преку Британска амбасада Скопје и имплементиран од ЦУП, во просториите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација се одржа вториот дел од работилницата посветена на процесот за изработка на Функционалната анализа. Оваа работилница е дел од целокупниот процес за спроведување на Функционална анализа. Финалната ФА ќе овозможи идентификување на предизвиците од организациски и функционален аспект во институцијата и ќе овозможи да се изработат конкретни мерки за подобрување на исполнувањето на целите и задачите на институцијата во насока на исполнување на своите надлежности како и полесно планирање на организациската структура на КСЗД.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk