Прирачник за систематизација и распоредување на документација на споделен дигитален простор | ЦУП
Сподели

Прирачник за систематизација и распоредување на документација на споделен дигитален простор

Автор:

година: 2021

Прирачникот има за цел да се дадат насоки за институциите за како може да организираат и да управуваат со споделен дигитален простор (споделен / shared фолдер) за чување документација. Користењето на ваков споделен фолдер ќе им овозможи на институциите и вработените подобро управување и пристап до документацијата која се продуцира во рамки на институцијата. Пристапот до документацијата е важен како при далечинското работење, така и во услови на редовно работење (од канцеларија) бидејќи ќе придонесе за подобрување на колаборативноста, ефективноста и „институционалната меморија“.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk