Реформа на јавниот сектор - ставови на професори, граѓански сектор, синдикатот

Администрацијата со години го носи епитетот тромава и неефикасна. Последното испитување на јавното мислење на Фондацијата Институт отворено општество и ЕвроТинк покажува дека иако расте процентот на граѓани кои без проблем користат услуги на јавната администрација, општиот тренд на незадоволство продолжува.Покрај неефикасна, администрацијата има уште еден епитет – превработена. Во бројки, секој шести вработен работи во јавниот сектор. Во проценти, јавниот сектор изнесува 17,4 од вкупниот број на вработени што е помалку споредено со некои од земјите во регионот и во Европа. Проблем претставува тоа што јавниот сектор постојано расте, освен во 2017 година кога бројот на административци се намалил за околу 1.000.

Creating a Common Future

Creating a Common Future

Голем промотивен настан

Организираме голем промотивен настан на проектите поддржани во рамки на програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија. Програмата е финансиски поддржана од Европската Унија во вкупна вредност од 3 милиони евра. Настанот има за цел промоција и унапредување на туризмот во прекуграничниот регион. Истиот ќе биде организиран на 10-ти јули 2019 година во Охрид и ќе се одвива на неколку локации нудејќи повеќе различни содржини. Свечено отворање и конференција во хотелот Нова Ривиера, со почеток во 10.30ч. Отворање на Спасувачки центар на Црвениот Крст со почеток во 11.30ч. Целиот настан ќе биде пропратен со изложбени штандови на проектите - 9 поддржани проекти и повеќе од 30 организации учеснички во програмата. Повелете на 10-ти јули во Охрид!

 

Organizojmë një ngjarje të rëndësishme promovuese për projektet e mbështetura në programin e bashkëpunimit ndërkufitar midis Republikës së Maqedonisësë Veriut dhe Republikës së Shqipërisë. Programi financohet nga Bashkimi Evropian në vlerë totale prej 3 milion euro. Veprimtaria synon promovimin dhe avancimin e turizmit në rajonin ndërkufitar. Ajo do të organizohet më 10 korrik 2019 në Ohër dhe do të zhvillohet në disa vende që ofrojnë përmbajtje më të larmishme. Hapja zyrtare dhe konferenca do të bëhen në Hotel Nova Riviera, duke filluar nga ora 10.30. Hapja e Qendrës së Shpëtimit në Kryqin e Kuq në orën 11.30. E gjithë ngjarja do të shoqërohet me ekspozita të projekteve - 9 projekte të mbështetura dhe më shumë se 30 organizata që marrin pjesë në program. Urdhëroni në Ohër më 10 korrik!

 

Со дигитална трансформација до поголема инклузија и подобри јавни услуги за сите граѓани во општеството.

Мрежа на граѓански организации за подобрување на јавните услуги и на локално ниво

Кои се најголемите проблеми во испораката на јавни услуги според граѓаните?

Public sector reform - оpinions of professors, civil sector, trade union

Ineffective, overhauled public administration. In numbers , every sixth employee works in the public sector. In percentage terms, the public sector accounts for 17.4 of the total number of employees, which is less compared with some countries in the region and in Europe. The problem is that the public sector is constantly growing.

Open communication between institutions and citizens for better public services!

How to develop your Startup idea?

The micro-enterprises development project for women in the cross-border area, implemented by the Center for Change Management with the support of the Delegation of the European Union in Skopje, is a great opportunity for those who have some idea, but do not know how to start a particular business.

For the benefits of the project and the opportunities offered to women from the Polog region, take a look at the video we prepared in cooperation with TV KISS from Tetovo.

EU countries provide a large percentage of public services to citizens online. Estonia is the leader with 99% of public services available online. Improve public services according to European standards.

For the first time in the country, a Catalogue has been prepared that lists all services from the institutions in the public sector and provides complete, clear and unambiguous information about obtaining the services.

Join your civil society organization in the CIVILIAN ORGANIZATION NETWORK to work together to improve public services, and jointly implement measures from the Public Administration Reform Strategy 2018-2022 in the section dedicated to delivering public services.

Citizen- centric approach to delivery of public services

How many times do you contact the institution to get a public service?

What is needed to get a public service?

Debt of the municipalities

The documentary film presents the research of the debt of the local self-governments and overall the management of the municipal finances.replicas de relojes

How to promote womens entrepreneurship in the Polog region

How to promote women's entrepreneurship in the Polog region? What skills need to be strengthened for the successful positioning of women's businesses on the market? How to better sell products and services?

For these and other goals that we are implementing within the project for development of micro enterprises of women in the cross-border area, are in the focus of the video that we prepared in cooperation with TV KISS Tetovo.

Business meeting for networking of women entrepreneurs from Polog and Elbasan

Women's entrepreneurship from the regions of Polog on the Macedonian side and Elbasan from the Albanian side needs additional stimulus.

Therefore, the Center for Change Management - CCM in cooperation with the Center for Comparative and International Studies from Tirana, the Institute for Human Rights and the Foundation "Egalite" decided to realize a different celebration of the International Women's Day - March 8, i.e. to organize a business meeting for networking of business women from the regions of Polog and Elbasan. The purpose of the meeting, held from 08 to 09 March 2019 in Ohrid, was through presentation of the companies from the regions of Polog and Elbasan and sharing the experiences of business women from these two regions, to consider the opportunities for their business linking and cooperation in the sectors in which they work.

The microenterprises developmnet project for women in the cross-border region is financially supported by the Delegation of the European Union in Skopje.

What is the web-transparency of local self-governments?

In-depth video of Alsat TV within the TV programme "360 degrees"on web transparency of local self-governments, based on the results of the web-transparency barometer, which were developed within the project "Monitoring Principles of Public Administration in Preserving Good Governance Values", funded by the European Union.

Accessibility of the local self-governments for persons with disabilities

It's not only physical accessibility an obstacle for people with disabilities when obtaining services from the administration. More needs to be worked on for providing better physical accessibilities to the buildings of the state institutions, but what needs not to be neglected is web accessibility taking into account the development of digitial technologies.

Provision of services by the local administration

The documentaru film is based on the research on how local self-governments provide services to the citizens, including whethere one-stop-shop services are provided, how much citizens are satisfied from the counter officers, how much information is published on the procedures regarding the services etc.

What local self-governments publish on their web-sites?

Ivana Kjurkchieva from the Center for Change Management presents how much local self-governments pratice transparency via ther web-sites.

Human resources management in local self-governments and public enterprises founded by local self-governments

This documentary film has been produced within the project "Monitoring Principles of Public Administration in Preserving Good Governance Values", funded by the European Union. It presents a research on how local self-governments and public enterprises founded by local self-governments manage with the human resources: how many employments have beend made, rewards given to employees, how much local self-governments can be compared in terms of the number of employees etc.

Информативен корнер во општинската зграда на Oпштина Ѓорче Петров

Општина Ѓорче Петров, заедно со невладина организација Фајненс Тинк, како дел од мрежата Фискаст каде и Центарот за управување е член, го започна проектот „ Мои пари, моја одговорност“, при беше поставен информативен корнер во општинската зграда. Целта на овој проект каде што е граѓаните да се информираат како поактивно да се вклучат во партиципативното буџетирање, и да ги информира граѓаните за поврзаноста помеѓу трошењето на буџетските средства и квалитетот на живот во нивната општина.

Како да се врати изгубената доверба на граѓаните во институциите и во политичкиот систем?

Како да се врати изгубената доверба на граѓаните во институциите и во политичкиот систем? Кои се придобивките и што предвидува новиот Законот за висока раководна служба?

Извршниот директор на Центарот за управување со промени ЦУП, Неда Малеска Сачмароска  и проф. Драган Гоцевски од правниот факултет дискутираат за новиот закон за реформа на јавната администрација и висока јавна служба. 

Are men and women equal in the business sector?

Women want to start their own business, but it is necessary to work on strengthening entrepreneurship. Instead of selling their handcrafts, clothes, souvenirs and cosmetic products to stalls, they are more often motivated to get involved in the business sector in order to get better placement of the products and position the women.

Women entrepreneurs from Polog region and Elbasan promoted their knowledge and investment plans in Ohrid from 8 to 9 March 2019 aiming to network and connect Macedonian and Albanian businesses in terms of cross-border trading and cooperation.

The event was organized by the Center for Change Management in cooperation with the Institute for Human Rights, the Foundation "Egalite" from Kamenjane and the Center for Comparative and International Studies from Tirana, and financially supported by the Delegation of the European Union in Skopje.

Lack of professional staff - companies are struggling for skilled labor

There is a crisis for professional staff in the industry. The reason for this situation is an obsolete program in secondary schools, as well as insufficient investment in upgrading the qualifications of the employees in the companies.

Jasna Pajkovska from the Center for Change Management, for Chanel 5 TV explains that the citizens prefer to work in the service sector rather than in production. It is necessary to make a change in the education system and in the awareness of the employers.

Large companies have big problems because they have a need of qualfied staff. Although they offer high earnings, the stagnation in enrollment in the secondary vocational schools has brought about a problem in the labor market.

In order to overcome this situation, the Center for Change Management organized a networking meeting for domestic and multinational companies in the country and more than 90 companies took part in this event.

360° Survey: How functional are the telephones of the institutions intended for contact with the citizens

360º on TV Alsat - M explores whether the telephone numbers for contact with citizens left on the websites of the ministries, municipalities and public enterprises really work.

Iskra Belcheva Ristovska from the Center for Change Management speaks about the level of transparency of the municipalities.

Дали јавните претпријатија основани од Владата имаат потреба од уште една функција- заменик директор?

Годишно за паушали за членовите на Управните одбори државата исплаќа по околу 2 и пол милиони евра.

Нови функции во јавните претпријатија основани од Владата.

Дали навистина во претпријатие кое има 9 вработени и 11 избрани и именувани лица, има потреба од уште една функција- заменик директор?

Промоција на портал за отворени податоци

Министерството за информатичко општество и администрација, го промовираше новиот портал за отворени податоци. На јавната расправа за придобивките од зголемувањето на транспарентноста на институциите се обратија министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, амбасадорката на Велика Британија, Н.Е. Рејчел Галовеј, министерот задолжен за комуникации, транспарентност и отчетност Роберт Поповски, Неда Малеска од Центар за управување со промени и Љупчо Вангелски од МАСИТ.

Presented results of the last web transparency barometer of local self-governments

Results of the index of complying with the e-transparency standards by the local self-governments were presented on a public debate organized in Stip. Municipality of Stip is the most transparent web municipality.

Effectiveness of the one stop shop system

TV news article on a research conducted by the Center for Change Management within the project "Monitoring Principles of Public Administration in Preserving Good Governance Values", which focuses on quality of services provided by the the municipalities.

Во Тетово промовиран проектот за развој на микро-претпријатија на жени во прекугранична област

Проектот во целина се однесува на потенцијалните и постоечките жени претприемачи и ќе обезбеди неопходна поддршка за да ги зајакнат нивните деловни вештини и ќе обезбеди дополнителна техничка поддршка и помош на жените за да можат да ги развиваат и прошират микро и малите бизниси во прекуграничниот регион меѓу Полог на македонска и Елбасан на албанска страна.

Professional or politicized administration?

" Seven million euros in fees for members of the governing and supervisory boards have been spent by the state in the last three years, yet the criteria on which these people are selected are very weak or non-existing"

 

Институции со 1 вработен кого го раководат 11 лица - 1 директор и 10 членови на управен и надзорен одбор

Телевизиски прилог емитуван во рамките на емисијата 360 степени на Телевизијата Алсат-М инспириран од анализата која ја спроведе Центарот за управување со промени за избраните и именуваните лица во Република Македонија.

 

Владини назначувања ја преплавија државната администрација

Телевизиски прилог на Топ Тема на ваша страна за резултатите од обемната анализа која ја спроведе Центарот за управување со промени за избраните и именуваните лица во Република Македонија. 

 

Топ тема на Ваша страна: Колку чинат државните Управни и Надзорни одбори?

Дебатна емисија Топ Тема на ваша страна за управните и надзорните одбори предизвикана од анализата на Центарот за управување со промени за избраните и именувани лица.

Податоците од истражувањето во емисијата ги претстави извршниот директор на ЦУП, Неда Малеска Сачмароска додека во дебатата учествуваа и Министерот за информатичко општество и администрација, Дамјан Манчевски и пратеничката од ВМРО-ДПМНЕ, Невенка Стаменковска.

Прилог на ТВ 21 за конференцијата за здравствени и социјални услуги

Незадоволство од квалитетот на здравствените и социјалните услуги -прилог на ТВ 21 за конференцијата за здравствени и социјални услуги, која се одржа во организација на ЦУП.

На конференцијата беа претставени резултатите од истражувањето на јавното мислење за здравствените и социјални услуги и се разгледуваа препораките за надминување на регистрираните недостатоци.

Прилог на Канал 5 Телевизија за конференцијата за здравствени и социјални услуги

Потребни се промени во здравствениот систем и социјалната заштита - прилог на Канал 5 ТВ за конференцијата за здравствени и социјални услуги, која во организација на ЦУП се одржа на 5-ти Април .

На конференцијата беа претставени резултатите од истражувањето на јавното мислење за социјалните и здравствени услуги и се разгледуваа препораките за надминување на регистрираните недостатоци.

Прилог на Алсат - М ТВ за конференцијата за здравствени и социјални услуги

 

Прилог на Алсат - М ТВ за конференцијата “Итни потреби и приоритети за унапредување на услугите во социјалната дејност и јавното здравство", која во организација на ЦУП се одржа во Четврток , 5-ти Април, во Хотел Мериот.

На конференцијата беа претставени резултатите од истражувањето на јавното мислење за социјалните и здравствени услуги и се разгледуваа препораките за надминување на регистрираните недостатоци.

360 степени - Зошто беше објавен конкурс за нови директори, ако изборот бил направен однапред?

Извршниот директор на ЦУП, Неда Малеска - Сачмароска, во прилог во емисијата 360 степени говори за процесот на именување директори на јавните претпријатија од страна на владата.

Прилог на Телевизија Телма: Транспарентност – приказна или реалност?

Извршниот директор на Центарот за управување со промени, Неда Малеска - Сачмароска, учествуваше на јавната дискусија за агендата за транспарентност на владата на Република Македонија.

Истовремено, ЦУП активно учествува во процесот на унапредување на транспарентното и отчетно владеење преку проектот "Поддршка на процесот на реформи на јавната администрација", во рамките на кој се подготвува и Националната стратегија за отворени податоци. 

"Проверено" на Телевизија 24 Вести - Неда Малеска за вработувањата во јавната администрација

Извршниот директор на Центарот за управување со промени, Неда Малеска-Сачмароска, говори за вработувањата во јавната администрација за емисијата "Проверено" на телевизијата 24 Вести.

Прилог на Телевизија Алсат-М за управно-правната заштита на граѓаните

Прилог на Телевизија Алсат-М за управните постапки, во кој се претставени наодите на истражувањето на Центарот за управување со промени за работата на второстепените комисии и управните судови. За управно-правната заштита говорат извршниот директор на ЦУП, Неда Малеска - Сачмароска и авторот на истражувањето, професорот Драган Гоцевски.

Македонска база на отворени податоци по британски терк

Прилог на  Телевизија Телма за концептот на отворени податоци, кој е дел од проектот "Поддршка на процесот на реформи на јавната администрација", кој Центарот за управување со промени го спроведува со Министерството за информатичко општество и администрација.

Покрај извршнио директор на ЦУП, Неда Малеска-Сачмароска, придобивките од отворените податоци ги објаснува и британскиот експерт, Ендрју Стот. 

Training on Investigative Journalism in Stip on Television Star

In addition, on Television Star the training of investigative journalism, which by the organization of Center for Change Management and the Institute for Human Rights on the 19th and 20th of October was held in Stip.

The interactive training of the students of journalism from the universities "Cyril and Methodius" (Skopje) and "Goce Delcev" (Stip) was held by journalists Snezana Lupevska Sozen and Mladen Cadikovski, as well as the lawyer Lazar Sandev.

Training on Investigative Journalism in Stip on Television Star

In addition, on Television Star the training of investigative journalism, which by the organization of Center for Change Management and the Institute for Human Rights on the 19th and 20th of October was held in Stip.

The interactive training of the students of journalism from the universities "Cyril and Methodius" (Skopje) and "Goce Delcev" (Stip) was held by journalists Snezana Lupevska Sozen and Mladen Cadikovski, as well as the lawyer Lazar Sandev.

Presentation on the platform for investigative journalism on Television Iris

On Television Iris the platform for cooperation and dialog between the civil society organizations and media (held in Stip) was presented.

“We in the framework of the project have 8 small projects, financed with the aim to conduct mutual investigations with civil society organizations and to arise certain questions which concern democracy and especially human rights” said Iskra Belceva – Ristovska project Manager of “Investigative journalism – safeguard of democracy and human rights”.

 

Presentation on the platform for investigative journalism on Television Star

The different methods of investigating on one hand by the journalists and on the other hand by civil society organizations, contributed to extensive research which today are broadcasted to several medias, said Iskra Belceva Ristovska - project manager of “Investigative journalism – safeguard of democracy and human rights”.

The web pages of the municipalities poor in data

“Only one municipality out of 81 have published data and information regarding the level of polluting substances in the water, in the air and in the soil. Additionally, most of the municipalities do not publish their urban plans. Those who do have a problem in the technical part in other words the they cannot be opened ” said Neda Maleska Sachmaroska Executive Director of Center for Change Management broadcasted on Alsat-M television, prepared by the journalist Mirko Trajanovski.

She presented the results of the extensive research carried out by the CCM for the web transparency of the municipalities in Macedonia and what citizens want to be publicly announced by the municipal authorities.

 

The problem of temporary employments in the public administration

The Executive Director of the Center for Change Management, Ms. Neda Maleska Sachmaroska, is answering the questions posed on the platform "Just ask", regarding the problem with the temporary employments in the administration and the way the merit system for employment is evaded by their transformation to permanent employment status. 

The video was made by the Institute for Communications Studies in cooperation with the Center for Change Management.

Answer to the question on the platform "Just Ask"

Can the citizens be engaged in the process of decision making by the administration?

D-r Natalija Sikova , from the Center for Change Management, answers the question asked for the platform "Just Ask"

Analysis of the costs of external evaluation in the education

Gordana Stefkovska Veljanovska provides an insight of the costs made for conducting the external evaluation in the period of five years.

Neda Maleska Sachmaroska for TV 24 News

Statement by the Executive Director of Center for Change Management - Neda Maleska Sachmaroska for TV 24 News. What were the findings for the external testing that Center for Change Management published in September 2016?  The complete research is available here, while you can find the infographic here.

The views and opinions of citizens on public administration of essential importance

Public administration should be of service to citizens and businesses sector. Gordana Stefkovska Veljanovska - Project Manager of Administrative Justice explains the situation in Macedonia in regards to this question.

Open data

See our creative video on: Open data in the framework of the project - Putting People First which aims to raise awareness of open data and bring them closer to the public.

Press conference: Efficiency of public administration

Center for Change Management held a national meeting titled "Efficiency of the public administration – aspect of employment in public services” within the project “Monitoring of Administrative Justice" supported by the British Embassy Skopje. The national meeting was held on 29th of March 2017 in Hotel Aleksandar Palace.

The purpose of the training was to present the project as well as key findings of the conducted field survey - perception of employment in public administration.

"Researchers in action"

“Researchers in action” interview on Alsat television with Iskra Belceva – Ristovska - Project Manager at Center for Change Management (CCM). 

Open data of municipalities

Executive Director of  Centre for Change Management (CCM) Neda Maleska Sacmaroska, spoke about the concept of open data and their importance in terms of transparency and economic potential of municipalities in the Republic of Macedonia.

Response to the question of the platform “Just ask”

Why aren’t we the regular citizens who are not a part of any political party enjoying the same rights as the political activists in the public administration of our state and similar things connected to the benefits which the political parties give to their activists?

 

Greater participation - better policies and regulations

Promoting the principles of good governance (accountability, transparency, participation, effectiveness and coherence) through increased influence of civil society organizations in the process of assessment (evaluation) of public policies and decision making.

Str. Rajko Zhinzifov no.44-1,
1000 Skopje, Macedonia

Tel: +389 2 6092 216
Fax: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk